klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / LR Prenumerata

Dwumiesięcznik skierowany do specjalistów medycyny rodzinnej oraz lekarzy pierwszego kontaktu

Stałe cykle:

  • wytyczne i artykuły przeglądowe odzwierciedlające sposób myślenia lekarza pierwszego kontaktu - wytyczne postępowania opracowane przez towarzystwa naukowe lub zespoły ekspertów, publikowane w renomowanych zagranicznych czasopismach oraz artykuły przeglądowe przedstawiające aktualny stan wiedzy w zakresie zagadnień ważnych w codziennej praktyce
  • komentarze polskich specjalistów - komentarze do wytycznych z perspektywy POZ
  • praktyka kliniczna - omówienia praktycznych przypadków w POZ
  • pytania do ekspertów - odpowiedzi na pytania lekarzy POZ
  • prawo, organizacja i komunikacja
  • program edukacyjny - pod patronatem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, zadania testowe sprawdzające wiedzę zdobytą po przeczytaniu danego zeszytu czasopisma